Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 (příjem žádostí 20.1.-29.1.2017)

Z dotačního programu Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 je možné žádat o finanční podporu na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu souvisejících s účelem dotačního programu, a to na pořízení hmotného a nehmotného majetku, na zajištění a organizaci soutěží vyhlašovaných VŠ pro žáky středních škol a na mzdové náklady vědecko-výzkumných kapacit.

Cílem dotačního programu je:

  1. podpora zvyšování kvality vývoje terciárního vzdělávání na vysokých školách s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných studijních programů na trhu práce;

  2. spolupráce vysokých škol a středních škol v regionu;

  3. zkvalitnění přípravy žáků středních škol pro studium na vysokých školách;

  4. podpora vysokých škol v oblasti inovativních aktivit;

  5. podpora vědecko-výzkumných kapacit, které umožňují transfer ekonomického know-how do regionu.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(360,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Vzorová žádost o poskytnutí dotace(41,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace(312,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení(17,6 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 24. 01. 2017 19:51:13