PROGRAM NA PODPORU TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 (příjem žádostí 25.1.-10.2.2016)

Z dotačního programu Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2016 je možné žádat o finanční podporu na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu souvisejících s účelem dotačního programu, a to na pořízení hmotného a nehmotného majetku, na zajištění a organizaci soutěží vyhlašovaných VŠ pro žáky středních škol a na mzdové náklady vědecko-výzkumných kapacit.

Cílem dotačního programu je:

  1. podpora zvyšování kvality vývoje terciárního vzdělávání na vysokých školách s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných studijních programů na trhu práce;

  2. spolupráce vysokých škol a středních škol v regionu;

  3. zkvalitnění přípravy žáků středních škol pro studium na vysokých školách;

  4. podpora vysokých škol v oblasti inovativních aktivit;

  5. podpora vědecko-výzkumných kapacit, které umožňují transfer ekonomického know-how do regionu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 10.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(570,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(302,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor čestného prohlášení(19 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 11. 02. 2016 11:58:04