Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 (příjem žádostí 3.4. - 21.4.)

Cílem dotačního programu je naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014 a podpora činnosti NNO pracujících s dětmi a mládeží  v souladu s cíli Olomouckého kraje.

O finanční podporu z  dotačního programu Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 mohou žádat NNO, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží. Účelem programu je především podpora stávající nabídky volnočasových aktivit jak v rámci členské základny NNO, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež, podpora pravidelné – celoroční činnosti i jednorázových akcí NNO včetně táborů.

Podpořeny mohou být pouze ty projekty, které budou naplňovat cíle a priority dotačního programu. Z dotačního programu nelze podpořit ty projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020, který vyhlašuje MŠMT.

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu xlsPřehled schválených dotací 2017(119 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled vyřazených žádostí z důvodu porušení pravidel DP(11,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017(623,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje(399,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám v rámci programu na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO v roce 2017(292,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám v rámci programu na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO v roce 2017(344 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(20,5 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 5 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(69,5 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Kateřina Kosková

metodik SVČ, soutěže a přehlídky
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 661 k.koskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1015


Poslední změna 11. 10. 2017 08:23:25