PROGRAM NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 (příjem žádostí 16.3.-15.4.2016)

Cílem dotačního programu Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016 je naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014 a podpora činnosti nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) pracujících s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2016 „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci zejména na:

  • podporu rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,

  • podporu stávající nabídky volnočasových aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase (podpora pravidelné - celoroční činnosti i jednorázových aktivit jednotlivých NNO včetně táborů),

  • podporu realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni NNO pracujících s dětmi a mládeží, které naplňují cíle Koncepce.

Prioritou programu je podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 15.4.

Ke stažení

Soubor typu pdfSeznam schválených dotací ROK v DP(192,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(488 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPŘÍLOHA č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace - akce(286,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPŘÍLOHA č. 3 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace - činnost(254,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPŘÍLOHA č. 4 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti(17 kB)stáhnout
Soubor typu docxPŘÍLOHA č. 5 - Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci(17,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPŘÍLOHA č. 6 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(29,3 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 04. 2016 07:45:18