Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017 (příjem žádostí 3.4. - 10.4.)

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu následujících aktivit vztahujících se k oblasti EVVO:

- podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů apod.) a k aktuálním problémům daného regionu; 

- podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO;

- podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol;

- podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;

- podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);

- podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO;

- podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek;

- podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

 

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(556,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje(392,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím(289,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(281,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Popis projektu(18,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5 - Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(20,7 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 01. 03. 2017 14:11:39