Příprava přijímacího řízení na střední školy

24. 10. 2022

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla hlavním cílem tematického setkání ke kariérovému poradenství konanému dne 19. října 2022 v BEA centru v Olomouci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III. Aktuálním tématem setkání pak byla příprava přijímacího řízení na střední školy. Setkání proběhlo za účasti radního RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. a bylo určeno primárně výchovným a kariérovým poradcům ze základních škol v kraji. Setkání moderoval vedoucí odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Příspěvky k jednání přednesli dále zástupci oddělení krajského vzdělávání Krajského úřadu Olomouckého kraje, ředitelé vybraných typů středních škol (gymnázia, obchodní akademie, střední technické a odborné školy, učiliště). V diskusi byli účastni také zástupci z Úřadu práce Olomouckého kraje.

Cílem jednání bylo seznámení s organizací přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023 pro přijetí ve školním roce 2023/2024 z pohledu školské legislativy. Kromě prezentace o průběhu přijímacího řízení byli účastníci seznámeni s podmínkami stipendijního programu kraje a s dalšími novinkami v oblasti školství v Olomouckém kraji. Změny v procesu přijímacího řízení ke školnímu roku 2023/24 budou volně k dispozici také v Atlase školství (do konce 11/2022).

Další část programu byla věnována aktualitám z činnosti krajských metodických center kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, jejichž činnost je realizována v rámci našich implementačních projektů (Implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje II a Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji). Závěrečný příspěvek vedoucího odboru školství byl příkladem dobré praxe z Lichtenštejnska k duálnímu vzdělávání.

Více informací o stipendijním programu „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“ najdete: : https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2022-2023-cl-5707.html

Dále doporučujeme videospot: https://www.youtube.com/watch?v=-MTWQR1jp9U

Prezentace, program a fotografie z pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

1666334617860.jpg


Poslední změna 24. 10. 2022 13:41:40