Příprava přijímacího řízení na střední školy

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla hlavním cílem tematického setkání ke kariérovému poradenství konanému dne 19. října 2022 v BEA centru v Olomouci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III. Aktuálním tématem setkání pak byla příprava přijímacího řízení na střední školy. Setkání proběhlo za účasti radního RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. a bylo určeno primárně výchovným a kariérovým poradcům ze základních škol v kraji. Setkání moderoval vedoucí odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Příspěvky k jednání přednesli dále zástupci oddělení krajského vzdělávání Krajského úřadu Olomouckého kraje, ředitelé vybraných typů středních škol (gymnázia, obchodní akademie, střední technické a odborné školy, učiliště). V diskusi byli účastni také zástupci z Úřadu práce Olomouckého kraje.

Cílem jednání bylo seznámení s organizací přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023 pro přijetí ve školním roce 2023/2024 z pohledu školské legislativy. Kromě prezentace o průběhu přijímacího řízení byli účastníci seznámeni s podmínkami stipendijního programu kraje a s dalšími novinkami v oblasti školství v Olomouckém kraji. Změny v procesu přijímacího řízení ke školnímu roku 2023/24 budou volně k dispozici také v Atlase školství (do konce 11/2022).

Další část programu byla věnována aktualitám z činnosti krajských metodických center kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, jejichž činnost je realizována v rámci našich implementačních projektů (Implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje II a Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji). Závěrečný příspěvek vedoucího odboru školství byl příkladem dobré praxe z Lichtenštejnska k duálnímu vzdělávání.

Více informací o stipendijním programu „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“ najdete: : https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2022-2023-cl-5707.html

Dále doporučujeme videospot: https://www.youtube.com/watch?v=-MTWQR1jp9U

Fotografie, prezentace a program pracovního sekání naleznete níže:

Soubor typu pptxMgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí Odboru školství a mládeže(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. et Mgr. Jitka Pavlíková, vedoucí Oddělení krajského vzdělávání(186,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. et Mgr. Jitka Pavlíková, vedoucí Oddělení krajského vzdělávání(317 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Milan Maceček, ředitel Gymnázia v Šumperku(60,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxIng. Ivan Doležel, ředitel Střední průmyslové školy v Hranicích(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pptIng. Aleš Jurečka, ředitel Střední školy polytechnické v Olomouci(140 kB)stáhnout
Soubor typu pptxIng. Romana Novotníková, ředitelka Obchodní akademie v Olomouci(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Kateřina Petrová, Krajské centrum kariérového poradenství, projekt IKAP OK II(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pptxPhDr. Edita Bosáková, Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, projekt RPV OK(5,5 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Adéla Štěpánková, Krajské centrum kariérového poradenství v odborném vzdělávání, projekt RPV |OK(569 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram pracovního setkání(615,2 kB)stáhnout
20221019_090451.jpg
1666334617860.jpg
1666334617874.jpg
1666334617886.jpg
1666334617905.jpg


Poslední změna 24. 10. 2022 13:48:03