PODPORA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (příjem žádostí 21.1.-4.2.2016)

Cílem dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podpora je zaměřena na zpracování územně plánovací dokumentace obcí, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně prováděcích vyhlášek a doporučené aktuální metodiky pro zpracování územně plánovací dokumentace.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. zpracování územního plánu či návrhu územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tj. i posouzení SEA a NATURA, pokud se zpracovává, včetně doplňujících průzkumů a rozborů,

  2. zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území (např. živelná pohroma apod.),

  3. zpracování regulačního plánu obce.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 4.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(399,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(222,8 kB)stáhnout
Soubor typu docFormulář - závěrečná zpráva k POV(54 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam podpořených žadatelů - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace(17 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 13. 07. 2016 11:59:24