Podpora zdravotně-preventivních aktivit a výchovy ke zdraví pro všechny skupiny obyvatel (příjem žádostí 6.4. - 24.4)

Důvod: Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel formou výchovně - vzdělávacích akcí je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastí podpory  B.1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů, jejímž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Účel: Zvyšování informovanosti obyvatel všech skupin a věkových kategorií o možnostech prevence v oblasti zdraví a rozvoj vzdělávacích aktivit pořádaných pro občany na území Olomouckého kraje a zaměřených na péči o vlastní zdraví.

Anotace: V rámci dotačního titulu 2 Podpora zdravotně-preventivních aktivit a výchovy ke zdraví pro všechny skupiny obyvatel je možné žádat o finanční podporu na realizaci akcí/projektů zaměřených na výchovu k péči o vlastní zdraví. Podpořit lze aktivity určené pro širokou veřejnost a zaměřené na výchovu ke zdravému způsobu života například formou her a soutěží nebo formou praktických ukázek. Dále mohou být podpořeny semináře pro veřejnost či konkrétní skupiny obyvatel zaměřené na prevenci a zdravý životní styl.

Stručný harmonogram realizace dotačního titulu:

Zveřejnění:                                          6. 3. 2017 – 6. 6. 2017

Příjem žádostí:                                   6. 4. 2017 – 24. 4. 2017

Kontaktování příjemců:                      do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

 

Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou dostupné zde.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfPravidla DT 2 - Podpora zdravotně-preventivních aktivit a výchovy ke zdraví pro všechny skupiny obyvatel(805 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 2 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(992,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprehled-schvalenych-dotaci-dt-2.pdf(469 kB)stáhnout

Kontakt

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112


Poslední změna 03. 03. 2017 11:48:45