PODPORA ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PŘEDMĚTEM, JEJICHŽ ČINNOSTI JE OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Dotační titul 4

Dotační titul si klade za cíl zlepšení podmínek pro zájmovou spolkovou činnost, která svou činností přispívá k zachování různorodosti přírody a krajiny a podporuje tak smysluplné využití volného času v oblastech týkajících se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • podporu zájmových a volnočasových aktivit spojených s celoroční činností zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je ochrana přírody, zachování trvale udržitelného rozvoje, nebo souvisí-li daná činnost s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) pokud je realizována amatérsky ve volném čase,
  • podporu drobných investičních akcí realizovaných na majetku zájmového spolku nebo organizace, předmětem jejichž činnosti je ochrana přírody, zachování trvale udržitelného rozvoje, nebo souvisí-li daná činnost s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) pokud je realizována amatérsky ve volném čase,
  • podporu pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy pro zajištění činnosti zájmového spolku nebo organizace, předmětem jejichž činnosti je ochrana přírody, zachování trvale udržitelného rozvoje, nebo souvisí-li daná činnost s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) pokud je realizována amatérsky ve volném čase,
  • uhrazení nákladů spojených s veřejně prospěšnou činností provozovanou nad rámec vlastní činnosti zájmového spolku či organizace, předmětem jejichž činnosti je ochrana přírody, zachování trvale udržitelného rozvoje, nebo souvisí-li daná činnost s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) pokud je realizována amatérsky ve volném čase.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ZOK v DT 4 - Podpora zájmových spolků a organizací předmětem.....(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ROK v DT 4 - Podpora zájmových spolků a organizací předmětem....(255,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4 PRAVIDLA - PODPORA ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PŘEDMĚTEM, JEJICHŽ ČINNOSTI JE OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ(699,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxčestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis DT 4 příloha h)(44,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfPříloha Vzorová smlouva DT 4 - na ČINNOST SPOLKU(397,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha Vzorová smlouva DT 4 na AKCI(400,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 01. 03. 2016 09:06:27