Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje (příjem žádostí 20.1. - 30.1.)

Cílem dotačního titulu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje je podpora zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje na projektech se zahraničními partnery především z partnerských regionů Olomouckého kraje, jejichž organizátorem není přímo Olomoucký kraj. Jedná se o aktivity, které důstojně reprezentují a zviditelňují kraj a umožňují zejména mladým lidem nebo zástupcům neziskových organizací, případně dalším subjektům získat nové kontakty a zkušenosti, které často nelze zcela pokrýt v rámci jejich finančních možností (např. výměnné aktivity mládeže s adekvátními organizacemi v zahraničí). Cílem je podpora dobrých nápadů a zájem zorganizování akcí společně se zahraničním partnerem, na který dotyčnému subjektu chybějí finance.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. projekty školské, vzdělávací a vědecké (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací),
  2. projekty sportovní,
  3. projekty kulturní,
  4. projekty v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních organizací,
  5. projekty v oblasti cestovního ruchu a lázeňství,
  6. projekty v oblasti rozvoje hospodářské spolupráce.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Soubor typu pdfdt-c-2-pravidla-pro-rok-2017.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-c-2-zok-24-4-2017.pdf(65,6 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 24. 01. 2017 19:53:22