PODPORA ROZVOJE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ OL. KRAJE (příjem žádostí 21.1.-28.1.2016)

Cílem dotačního titulu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje je podpora zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje na projektech se zahraničními partnery především z partnerských regionů Olomouckého kraje, jejichž organizátorem není přímo Olomoucký kraj. Jedná se o aktivity, které důstojně reprezentují a zviditelňují kraj a umožňují zejména mladým lidem nebo zástupcům neziskových organizací, případně dalším subjektům získat nové kontakty a zkušenosti, které často nelze zcela pokrýt v rámci jejich finančních možností (např. výměnné aktivity mládeže s adekvátními organizacemi v zahraničí). Cílem je podpora dobrých nápadů a zájem zorganizování akcí společně se zahraničním partnerem, na který dotyčnému subjektu chybějí finance.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. projekty školské, vzdělávací a vědecké (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací),

  2. projekty sportovní,

  3. projekty kulturní,

  4. projekty v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních organizací,

  5. projekty v oblasti cestovního ruchu a lázeňství,

  6. projekty v oblasti rozvoje hospodářské spolupráce.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 28.1.

Ke stažení

Soubor typu pdfDP CRaVV 2 - RZV_pravidla(470 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDP CRaVV 2 - RZV_vzor smlouvy(346,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotační program CRaVV_DT2-Čestné prohlášení de minimis(43,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsDotační titul č. 2 - vyhodnocení(61,5 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 01. 2016 09:11:03