PODPORA PROPAGAČNÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A OSVĚTOVÝCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA TÉMATIKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Dotační titul 1

Dotační titul si klade za cíl zvýšení povědomí široké veřejnosti v environmentální oblasti, v oblasti trvale udržitelného rozvoje při současném využívání krajiny a rovněž v oblasti zemědělství. S tím souvisí i rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech na území Olomouckého kraje.

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství, které mají zlepšit informovanost a povědomí široké veřejnosti o stavu životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji a rovněž představit konkrétní aktivity napomáhající jeho zlepšování.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství a s tím související či navazující zájmovou činnost,
  • poradenskou činnost zaměřenou na nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a trvale udržitelného rozvoje. Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ZOK v DT 1 - Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí....(140,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ROK v DT 1 - Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí...(249,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf1 PRAVIDLA PODPORA PROPAGAČNÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A OSVĚTOVÝCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA TÉMATIKU ŽPaZ (783 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha Vzorová smlouva DT 1 na AKCI(440,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis DT 1 příloha h)(44,6 kB)DOCX | PDF

Kontakty

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 01. 03. 2016 09:04:45