Podpora poradenství pro podnikatele (příjem žádostí 20.1. - 31.1.)

Cílem dotačního titulu Podpora poradenství pro podnikatele je podpora poradenské, informační a konzultační činnosti pro místní podnikatele, dále pak podpora proexportních aktivit jakými jsou například organizace informačních seminářů, kulatých stolů pro podnikatele, či zahraničních misí. Cílem tohoto dotačního programu je také podpora činnosti a propagace sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů za účelem efektivního přenosu informací, zkušeností a know-how.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. poradenskou, informační a konzultační činnost pro místní podnikatele,
  2. podporu proexportních aktivit (organizace seminářů, kulatých stolů pro podnikatele, zahraničních misí,…)
  3. činnost a propagaci sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla(650,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - akce(322,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - činnost(320,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČestné prohlášení de minimis(229,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(25,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací DT2 Podpora poradenství pro podnikatele ROK 27. 3. 2017(11,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled žádostí, kterým nebylo vyhověno DT2 Podpora poradenství pro podnikatele(11 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací DT2 Podpora poradenství pro podnikatele ZOK 24. 4. 2017(11,2 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 24. 01. 2017 19:50:12