PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT (příjem žádostí 21.1.-29.1.2016)

„Program podpory kultury v Olomouckém kraji“, Dotační titul 2 „Podpora kulturních aktivit“ je určen k podpoře kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami všech sociodemografických skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí. Dotace dle dotačního titulu se poskytuje pro rok 2016.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.1.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí DT č. 2 Podpora kulturních aktivit schválenýchch v Zastupitelstvu Olomouckého kraje 29.4.2016(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka schválených dotací do 200 tis. Kč Programu podpory kultury v Olomouckém kraji DT 2 - Podpora kulturních aktivit (346,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla na poskytnutí dotace z DP Program podpory kultury - DT Podpora kulturních aktivit(551,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor smlouvy na poskytnutí dotace z DP Program podpory kultury - DT Podpora kulturních aktivit na akci(384,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor smlouvy na poskytnutí dotace z DP Program podpory kultury - DT Podpora kulturních aktivit na činnost(381,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení de minimis(25,9 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 02. 2016 08:57:34