PODPORA ČINNOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Dotační titul 3

Dotační titul si klade za cíl podporování provozu záchranných stanic k realizaci péče o handicapované živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci:

  • pro subjekty provozující záchranné stanice pro handicapované živočichy, které zajišťovaly péči o handicapované živočichy v roce 2015.

Dotaci je možné použít na úhradu nákladů spojených s odchytem, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a nákladů spojených s dopravou při uvedených činnostech vzniklých od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Ke stažení

Soubor typu xlsPřehled schválených dotací na činnost stanic pro handicapovaná zvířata 2016(39 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA(687,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(325,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Plainer

obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 637 j.plainer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 720

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712


Poslední změna 01. 03. 2016 09:05:50