Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava (příjem žádostí 1.2. - 28.2.)

Cílem dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava je podpora aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace. Realizace efektivních marketingových aktivit, podpora prodeje, prodej produktů.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na projekty, které přispějí k dosažení vnímaní destinace Olomouckého kraje jako:

  1. dobře turisticky dostupné, s kvalitní sítí dopravní infrastruktury,
  2. efektivně využívající celé portfolio svého širokého přirozeného potenciálu a svého dobrého image,
  3. atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu,
  4. nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu,
  5. nabízející potřebné pracovní příležitosti zejména v  ekonomicky slabých oblastech.

 

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfdt-c-4-pravidla-pro-rok-2017.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dotacniho-titulu-4-zok-rok.pdf(68 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Tomáš Weber

projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 331 t.weber@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434


Poslední změna 20. 12. 2016 15:37:55