PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY INFRASTRUKTURY OBCE (příjem žádostí 21.1.-4.2.2016)

Cílem dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podpora je zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a  zvýšit jejich atraktivitu.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. výstavbu, rekonstrukci, opravu místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),

  2. výstavbu, rekonstrukci, opravu staveb v majetku obce,

  3. výstavbu, rekonstrukci, opravu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,

  4. přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace),

  5. komplexní úpravu veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.,

  6. kombinaci výše uvedených podporovaných aktivit dotačního titulu 1.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 4.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPravidla(400,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace(219,2 kB)stáhnout
Soubor typu docFormulář - závěrečná zpráva k POV(54 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam podpořených žadatelů - Podpora budování a infrastruktury obce(98,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 13. 07. 2016 11:58:48