PODPORA AKTIVIT PŘISPÍVAJÍCÍCH K ZACHOVÁNÍ NEBO ZLEPŠENÍ RŮZNORODOSTI PŘÍRODY A KRAJINY (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Dotační titul 2

Dotační titul si klade za cíl zvyšování biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.

Účelem je podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny, dále udržují a zlepšují fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy v krajině a vedou ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

 

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury,
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch parků a veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby apod.),
  • výsadba rozptýlené zeleně v krajině,
  • péče o aleje a památné stromy,
  • podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků,

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Ke stažení

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ZOK v DT 2 - Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny(148 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ROK v DT 2 - Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny(183,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2 PRAVIDLA - PODPORA AKTIVIT PŘISPÍVAJÍCÍCH K ZACHOVÁNÍ NEBO ZLEPŠENÍ RŮZNORODOSTI PŘÍRODY A KRAJINY(693,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha Vzorová smlouva DT 2 na AKCI(397,7 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 01. 03. 2016 09:05:22