•INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC 2016 (příjem žádostí 4.1.- 31. 10. 2016)

O individuální návratnou finanční výpomoc se žádá v případě, že na účel návratné finanční výpomoci nebyl a nebude vypsán dotační program – dotační titul. O udělení návratné finanční výpomoci rozhodne příslušný orgán Olomouckého kraje. Na individuální návratnou finanční výpomoc není právní nárok.

Žádost o návratnou finančí výpomoc naleznete zde

Kontakty

Bc. Viktor Müller


Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 457 v.muller@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 439


Poslední změna 18. 07. 2016 11:16:35