OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU (příjem žádostí 21.1.-29.1.2016)

DOTAČNÍ PROGRAM – PROGRAM PAMÁTKOVÉ PÉČE V OLOMOUCKÉM KRAJI

Dotační titul č.2 „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU“ je určen na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale mají místní význam, to znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže podle platné legislativy přispívat stát. Přitom uvedené stavby velmi často mají krajinotvorný nebo urbanistický význam.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci těchto drobných objektů nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky na rok 2016, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Minimální výše dotace je 15 000,-Kč.  Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky. Obnova památky nesmí být prováděna v rozporu se zásadami památkové péče.

Příjem žádostí 21. 1. 2016 do 29. 1. 2016 do 12 hodin.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.1.

Ke stažení

Soubor typu pdfžádost(214,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzorová smlouva(190,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla(430,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsTabulka podpořených žadatelů - obnova památek drobné architektury místního významu(85 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 10. 05. 2022 10:04:38