Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 20.1. - 30.1.)

Dotační titul č. 2 „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU“ je určen na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), a to i objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale mají místní význam, to znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Prioritami dotačního titulu jsou záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem, zachování a využití drobných památek a objektů, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě. 

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci těchto drobných objektů nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou objektů ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu památky na rok 2017, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Minimální výše dotace je 15 000,- Kč. Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Soubor typu pdfpravidla-dt-2-obnova-staveb-drobne-architektury-mistniho-vyznamu.pdf(536,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfformular-zadosti-pro-dt-2-obnova-staveb-drobne-architektury-mistniho-vyznamu.pdf(220,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfcestne-prohlaseni.pdf(238,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-fyzicke-osobe-podnikateli-dt2.pdf(220,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-pravnicke-osobe-dt2.pdf(297,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-prispevkove-organizaci-dt2.pdf(301,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-fyzicke-osobe-nepodnikajici-dt2.pdf(210,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-verejno-pravni-smlouvy-obcim-dt2.pdf(290,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxtabulka-podporenych-zadatelu-obnova-staveb-drobne-architektury-mistniho-vyznamu.xlsx(246,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, patro 3.p, kancelář: 327a


Poslední změna 03. 12. 2019 17:16:45