OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK (příjem žádostí 21.1.-29.1.2016)

 

DOTAČNÍ PROGRAM – PROGRAM PAMÁTKOVÉ PÉČE V OLOMOUCKÉM KRAJI

Dotační titul č. 1 „OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK“ je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje (jak movitých, tak nemovitých), to je objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci kulturních památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. Minimální výše finanční dotace je 200 000,- Kč, v případě restaurování kulturních památek 50 000,- Kč, maximální výše dotace je ve všech případech 500 000,- Kč.

Příjem žádostí 21. 1. 2016 do 29. 1. 2016 do 12 hodin

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.1.

Ke stažení

Soubor typu pdfžádost(215 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla Obnova kulturních památek(419,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva Obnova kulturních památek(192,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxTabulka podpořených žadatelů - Obnova kulturních památek(41,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904


Poslední změna 11. 01. 2022 11:00:46