Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí 30.3. - 13.4.)

Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí 30. 03. 2017 - 13. 04. 2017)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • revitalizaci a obnovu environmentálních funkcí pramenných oblastí,

  • realizaci opatření na ochranu zdrojů pitné vody,

  • zakládání nových retenčních prostorů, zakládání suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPRAVIDLA Fond na podporu VH DT č.3 OBNOVA ENVIROMENTÁLNÍCH FUNKCÍ ÚZEMÍ(503,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva dotace 2017(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Ing. Jana Němečková

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706


Poslední změna 22. 02. 2017 10:59:53