Návratné finanční výpomoci 2020

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí návratné finanční výpmoci z rozpočtu Olomouckého kraje. Fomulář žádosti Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujete nás na emailové adrese dotace@kr-olomoucky.cz

Řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně vyžadovaných příloh, musí být doručena na adresu Krajského úřadu: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc


Poslední změna 05. 12. 2019 14:54:54