Nadregionální akce cestovního ruchu (příjem žádostí 20.1. - 30.1.)

Cílem dotačního titulu Nadregionální akce cestovního ruchu je podpora akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu s významným vlivem na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách Olomouckého kraje. Akce by měly do regionu přilákat návštěvníky, kteří zde zůstanou alespoň 1 noc a budou se každoročně vracet. Cílem je udržet a rozšířit nabídku kulturních, turistických a dalších akcí s potenciálem přilákat velký počet návštěvníků.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na akce, které splňují následující kritéria:

  1. akce nadregionálního nebo mezinárodního významu a významný vliv na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách,
  2. pravidelně se opakující akce,
  3. potenciál pro zvyšování návštěvnosti akce a udržitelnost akce,
  4. vícedenní akce (min. 2 dny; tj. délka trvání více než 24 hod),
  5. součinnost s příslušným sdružením cestovního ruchu a podmíněný souhlas sdružení cestovního ruchu (např. vzájemná propagace),
  6. přímé zapojení místní občanské společnosti a partnerů z místa konání akce,
  7. širší cílová skupina - věkově, zájmově apod. (nutno specifikovat cílové skupiny a jejich zapojení, aby i úzkoprofilová akce zaměřená na specifické téma a přímo oslovující vybranou cílovou skupinu byla podporovatelná, cílové skupiny musí být otevřené – tj. nikoliv „klubové akce“)
  8. podíl na obnově tradic regionu a historické návaznosti na předchozí akce.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfdt-c-1-pravidla-pro-rok-2017.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dotacniho-titulu-1-rok-zok.pdf(60,9 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Tomáš Weber

projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 331 t.weber@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434


Poslední změna 24. 01. 2017 19:51:30