Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela

22. 02. 2021

Olomoucký kraj po dohodě s Národním památkovým ústavem zrestauruje boční chóry v Červeném kostele v Olomouci, které byly objeveny v průběhu stavebních prací při realizaci celkové rekonstrukce kostela. Kraj tento objekt aktuálně přestavuje, aby v něm v budoucnu mohly probíhat kulturně – společenské akce pod hlavičkou Vědecké knihovny a Olomouckého kraje.

Červený kostel dlouho sloužil jako skladiště knih a teprve po vyklizení celého prostoru byly odhaleny zachovalé boční chóry, které nebyly součástí původní projektové dokumentace z roku 1903.

„Kraj si na základě tohoto zjištění nechal zpracovat stavebně technický průzkum dřevěné konstrukce bočních ochozů. Ten potvrdil, že boční části chóru sice byly osazeny později, avšak s nevelkým časovým odstupem od hlavního chóru nad vstupem, který byl součástí původního projektu. Dokonce i jejich řemeslné provedení je shodné s detaily hlavního chóru,“ vysvětlila Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro investice.

Zatímco původně měla kapacita kostela činit 271 osob, díky zachování chórů se zvýší na zhruba tři sta padesát lidí.

„Tím, že dojde k restaurování bočních chórů, si budova zachová svou historickou hodnotu a zároveň se i rozrostou možnosti budoucího funkčního využití například pro pořádání výstav a dalších kulturních či společenských akcí,“ zdůraznil Jan Žůrek, krajský radní pro oblast kultury.

Restaurování bočních chórů si vyžádá navýšení investice o zhruba 2,1 miliónu korun. Celkové náklady na realizaci stavby byly původně vypočítány na téměř 141 miliónů a smlouva se stavební firmou byla podepsána v září 2020. Rekonstrukce Červeného kostela má být hotová do října 2022, přičemž budoucí provoz bude zajišťovat Vědecká knihovna v Olomouci.

„Olomoucký kraj se nyní velmi aktivně zabývá získáním externího zdroje financování rekonstrukce Červeného kostela prostřednictvím dotací z Evropské unie,“ doplnil Radim Sršeň, radní a garant dotací Olomouckého kraje.

Součástí rekonstrukce objektu Červeného kostela je i stavba nového objektu foyer, který bude s kostelem propojen a bude sloužit jako nástupní prostor do hlavního sálu. Z foyer bude vstup také do stávající budovy ředitelství Vědecké knihovny. V okolí stavby vznikne komorní prostor, který bude z velké části volně přístupný – a to nejen návštěvníkům knihovny.

Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela     Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela     Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela     Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela Zdroj: ateliér - r
Kraj nechá zrestaurovat historické ochozy uvnitř Červeného kostela Zdroj: ateliér - r


Poslední změna 22. 02. 2021 08:14:38