KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI I. (příjem žádostí 22. 2.–29. 4. 2016)

Předmětem podpory dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. je výměna zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nový zdroj tepla environmentálně šetrnější.

V rámci tohoto dotačního programu Olomoucký kraj poskytuje finanční prostředky (dotace) fyzickým osobám (příjemcům dotace) na realizaci tzv. dílčích projektů. V rámci dílčího projektu fyzická osoba (příjemce dotace) realizuje výměnu zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla rodinného domu.

Předmětem podpory dílčích projektů je výměna stávajícího zdroje tepla (kotle) s ručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva
  • tepelné čerpadlo
  • plynový kondenzační kotel

V souvislosti s výměnou zdroje tepla je možno provést také instalaci solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody a další doprovodná opatření, tj. technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření). 

 

Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016 a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod. Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

Aktuality

15.08.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 14. 8. 2018 bylo proplaceno 1 549 žádostí v objemu 179 472 942,10 Kč.

12.06.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 11. 6. 2018 bylo proplaceno 1 532 žádostí v objemu 177 510 518,67 Kč.

10.05.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 4. 5. 2018 bylo proplaceno 1 526 žádostí o kotlíkové dotace. Vyplaceno bylo celkem 176 815 025,44 Kč.

06.02.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K 1. 2. 2018 bylo proplaceno 1 512 žádostí o kotlíkové dotace. Vyplaceno bylo celkem 175 199 917,09 Kč.

04.01.2018 - Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

K dni 31. 12. 2017 bylo proplaceno 1 493 žádostí o kotlíkové dotace. Vyplaceno bylo celkem 173 044 914,44 Kč.


archiv aktualit »


Poslední změna 15. 08. 2018 10:34:46