Kontaktní a poradenské služby (příjem žádostí 6.4. - 21.4.)

Cílem dotačního programu je podpora činnosti služeb působících v oblasti sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji.

Důvod: Realizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, Priorita B.1, oblast podpory B.1.10 Podpora protidrogové prevence a Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje na období 2015 – 2018, kap. 6. 6. Technicko – organizační zajištění protidrogové prevence, 6.2.3 Financování protidrogové prevence z rozpočtu Olomouckého kraje.

Účel dotačního titulu 1: Podpora fyzických a právnických osob, jejichž činnost nebo výstupy činnosti mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele, a které poskytují na území Olomouckého kraje služby pro uživatele drog - typy odborné péče dle § 20 odst. (2), písm. d) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: kontaktní a poradenské služby.

Stručný harmonogram realizace dotačního programu: 

Zveřejnění:               6. 3. 2017 do 6. 6. 2017

Příjem žádostí:         6. 4. 2017 do 21. 4. 2017 do 12:00 hod

Kontaktování příjemců: do 14 dnů od data vydání platného usnesení ROK/ZOK

Další vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou dostupné zde.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

Soubor typu pdfcestne-prohlaseni-de-minimis.pdf(530,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxvzorova-zadost-pro-rok-2017.xlsx(49,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzorova-smlouva-dot-prog-pro-obl-protidr-prev-2017-pravnicke-osoby-cinn.pdf(710,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfpravidla-dt-1-kontaktni-a-por-sluzby-2017.pdf(760,4 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová

protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 04. 10. 2017 10:55:38