Informace pro územní samosprávné celky

Kontakty

Ing. Jiří Zbožínek

rozpočet obcí Olomouckého kraje
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 468 j.zbozinek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411


Poslední změna 08. 04. 2016 08:50:24