Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí 1.3. - 31.5.)

Z dotačního titulu Dotace na získání trenérské licence je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

 

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Kontakty, , patro , kancelář:
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací - Dotace na získání trenérské licence v roce 2017(14,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu 3 Dotace na získání ternérské licence v roce 2017(424,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 – Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v titulu 3(208,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele o závazku(15,2 kB)stáhnout


Poslední změna 20. 12. 2016 15:36:40