Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017 (příjem žádostí 20.1. - 10. 2. 2017)

Anotace k dotačnímu titulu č. 1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017“:

  • V rámci dotačního titulu „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017“ mohou žádat o finanční podporu pouze obce Olomouckého kraje a to na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH k zajištění jejich materiálního vybavení a zkvalitnění zásahů.

  • Jedná se především o pořízení, rekonstrukce a opravy cisternových automobilových stříkaček, dopravních a ostatních zásahových vozidel, věcných prostředků požární ochrany a pořízení osobních ochranných pomůcek, které slouží JSDH k zásahu a zůstávají v majetku obce.

 

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva(334,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod - vzorově vyplněná žádost(526,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram na podporu JSDH 2017 - DT č. 1 Pravidla JSDH 2017(1020,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů dotačního titulu č. 1 - vyhodnocení(839,5 kB)stáhnout

Kontakty

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 248 b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619


Poslední změna 01. 10. 2017 20:46:54