DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2015 - 2020 (příjem žádostí 1.1.-30.06.2016)

Dotační titul – Dotace na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015 - 2020 

Dotační titul si klade za cíl podpořit hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje, konkrétně přirozenou a umělou obnovu lesa, zajištění lesních porostů a jejich následnou výchovu do 40 let věku. Před vlastní hospodářskou činností je třeba, aby se právnické osoby, které jsou svým charakterem velkým podnikem (i obce a jejich příspěvkové organizace), zaregistrovaly na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015 – 2020 jsou notifikována Evropskou komisí, je třeba pro podání registrace a následné žádosti použít speciálních tiskopisů, určených výlučně pro tento druh dotace.

Účelem dotace je zajištění kontinuálního procesu obnovy lesa melioračními a zpevňujícími dřevinami, dále zajištění těchto porostů a jejich následná výchova. Zvýšeným podílem vysazovaných melioračních a zpevňujících dřevin je zabezpečena pestrá druhová skladba lesních porostů na území Olomouckého kraje a jejich stabilita a odolnost proti nepříznivým podmínkám během jejich růstu.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • přirozenou obnovu lesa základními a především melioračními a zpevňujícími dřevinami,
  • na umělou obnovu lesa pouze melioračními a zpevňujícími dřevinami,
  • zajištění lesních porostů tvořených melioračními a zpevňujícími dřevinami v zákonné lhůtě,
  • výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku (prořezávky a probírky do 40 roků).

POZOR DOTAČNÍ TITUL BYL UZAVŘEN!!!!

BYL NAHRAZEN: ZDE

Ke stažení

Soubor typu pdfPRAVIDLA(952,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(295,3 kB)stáhnout
Soubor typu docŽádost+registrace žádosti(příloha č.3)(212 kB)stáhnout
Soubor typu docČestné prohlášení žadatele právnické osoby(27,5 kB)DOC | PDF

Kontakty

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 30. 05. 2017 11:54:02