Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje (příjem žádostí 20.1. - 31.7. 2017)

Cílem vyhlášení tohoto dotačního programu je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků a pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. V rámci dotačního programu mohou žádat o finanční příspěvek pouze hasiči (fyzické osoby), spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje. O poskytnutí dotace je možné žádat především na uspořádání soutěží v požárním sportu dospělých, soutěží v požárním sportu mládeže, na uspořádání významných oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů, výstav a prezentací požární techniky.

 

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(582,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci - fyzická osoba nepodnikající(329,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na akci - právnická osoba(338,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva na činnost - právnická osoba(338,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod k registraci žádosti v portálu Komunikace pro občany(346,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová vyplněná žádost - návod co kam vyplnit(537,7 kB)stáhnout
Soubor typu docČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(25 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů dotačního programu - vyhodnocení I. etapy(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů dotačního programu - vyhodnocení II. etapy(393,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů dotačního programu - vyhodnocení III. etapy(463,5 kB)stáhnout

Kontakty

Lucie Calábková

oblast dotací
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 247, 725 409 079 l.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617


Poslední změna 15. 01. 2019 12:03:15