Archiv aktualit

25.09.2020 - Aktualizovány stránky

V souvislosti se schválením aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Zastupitelstvem Olomouckého kraje došlo k přepracování stránky.

31.01.2020 - Odborníci jednali o budoucnosti regionu

Jednání tří odborných skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje se uskutečnila v minulých dnech. Skupiny složené z odborníků z různých oblastí napříč celým krajem diskutovaly o situaci v regionu a hledaly společná témata, jejichž prostřednictvím by bylo možné přispět k jeho rozvoji.

10.07.2018 - Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

04.05.2018 - Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 23. 4. 2018 schválilo Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2017

Zpráva obsahuje souhrnné informace o tom, jak Olomoucký kraj v roce 2017 přispíval k plnění svého základního strategického dokumentu. V rámci přípravy zprávy byly zpracovány informace o rozvojových aktivitách v celkovém objemu 2,7 mld. Kč. Zpráva mimo jiné ukazuje, že dlouhodobě roste objem financí na dotace, které kraj poskytuje. V roce 2017 došlo také k oživení v oblasti projektů, na něž kraj dotace sám čerpá. Klíčovými pro kraj jsou i nadále investiční aktivity, rozsah neinvestičních aktivit však roste.

27.04.2017 - Zastupitelé na svém zasedání dne 24. 4. 2017 projednali hodnocení činnosti Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Z hodnocení vyplývá, že na rozvoj regionu bylo krajem v roce 2016 vynaloženo přes 2,3 mld. Kč. Zejména se jednalo o investiční akce a v přibližně stejném objemu také o dotace subjektům v území. Neméně důležité jsou také však i neinvestiční činnosti, např. v oblasti sociálních služeb.

06.10.2016 - Tříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje schválen

Lépe plánovat finance i lidské zdroje. Mít přehled o připravovaných projektech. Vyhledání mezer, kam se bude potřeba zaměřit v budoucnu. Dát ostatním vědět, na čem mohou spolupracovat. To vše má umožnit Tříletý akční plán

04.05.2016 - Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelé Olomouckého kraje na svém zasedání 29. 4. 2016 schválili změnu názvu základního strategického dokumentu. Ten se nyní v souladu s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jmenuje Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Změna názvu dokumentu byla schválena při projednání hodnocení plnění cílů regionálního rozvoje za rok 2015.

01.10.2015 - Zastupitelstvo kraje schválilo aktualizovanou podobu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. září 2015 aktualizovanou podobu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Jedná se o jeden ze základních strategických dokumentů Olomouckého kraje, který vychází se zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

28.04.2015 - Zpráva o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2014

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 24. 4. 2015 schválilo Zprávu o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2014. Zpráva obsahuje základní přehled toho, jak Olomoucký kraj v roce 2014 přispěl k plnění stanovených cílů. Speciální část zprávy je věnována kvalitě plánování, tj. porovnání akčního plánu se skutečným plněním.

17.04.2014 - Zpráva o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2013

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 11. 4. 2014 schválilo Zprávu o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2013 (viz zde). Zpráva obsahuje základní přehled toho, jak Olomoucký kraj v roce 2013 přispěl k plnění stanovených cílů. Zastupitelstvo také schválilo zahájení aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Aktualizace se bude provádět s ohledem na blížící se konec platnosti současného dokumentu a nové nastavení podpory regionu z prostředků EU.

10.01.2012 - Publikace Program rozvoje Olomouckého kraje

V těchto dnech vychází publikace Program rozvoje Olomouckého kraje, která představuje odborné i laické veřejnosti rozvojové priority Olomouckého kraje.