Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Program obnovy venkova

02_ Životní prostředí 03_ Vodohospodářská infrastruktura
04_ Vzdělávání 05_Podpora kultury

06_Sport a volný čas

07_ Památková péče 08_ Podpora sociální oblasti

09_ Doprava

10_ Zdraví a protidrogová prevence 11_Podpora paliativní péče

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_Podpora krizového řízení 14_Podpora místních produktů

15_Smart region

16_Mikroprojekty  

 

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Program obnovy venkova

 

02_ Životní prostředí

 

 03_ Vodohospodářská infrastruktura 

03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022

04_ Vzdělávání

 

05_Podpora kultury

 

06_Sport a volný čas

 

 

07_ Památková péče

 

08_ Podpora sociální oblasti

 

09_ Doprava

 

10_ Zdraví a protidrogová prevence

 

11_Podpora paliativní péče

 

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

 

13_Podpora krizového řízení

 

 

14_Podpora místních produktů

 

15_Smart region

 

16_Mikroprojekty

 


Poslední změna 30. 09. 2022 06:15:17