Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Program obnovy venkova

02_ Životní prostředí 03_ Vodohospodářská infrastruktura
04_ Vzdělávání 05_Podpora kultury

06_Sport a volný čas

07_ Památková péče 08_ Podpora sociální oblasti

09_ Doprava

10_ Zdraví a protidrogová prevence 11_Podpora paliativní péče

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_Podpora krizového řízení 14_Podpora místních produktů

15_Smart region

16_Mikroprojekty  

 

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Program obnovy venkova

 

02_ Životní prostředí

 

 03_ Vodohospodářská infrastruktura 

03_02_Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022

04_ Vzdělávání

 

05_Podpora kultury

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022

informace o programu zde

06_Sport a volný čas

06_02_Dotační program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022

 

06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2022

 

06_06_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022

07_ Památková péče

 

08_ Podpora sociální oblasti

 

09_ Doprava

 

10_ Zdraví a protidrogová prevence

10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022

11_Podpora paliativní péče

 

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

 

13_Podpora krizového řízení

 

 

14_Podpora místních produktů

 

15_Smart region

 

16_Mikroprojekty

 


Poslední změna 14. 07. 2022 06:59:25