Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení 15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

01_01_Program na podporu podnikání 2021

02_ Program obnovy venkova

02_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021

 03_ Životní prostředí

Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025

04_ Vodohospodářská infrastruktura

 

05_ Vzdělávání

05_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021

05_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021

05_03_ Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021

05_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021

06_Podpora kultury

06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

06_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021

07_ Sport a volný čas

07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021

07_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2021

08_ Památková péče

08_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021

09_ Podpora sociální oblasti

09_01_Dotační program pro sociální oblast 2021

10_ Doprava

10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021

10_02_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021

10_03_Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021

11_ Zdraví a protidrogová prevence

 

12_Podpora paliativní péče

 

13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_01_Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních
vztahů 2021

14_Podpora krizového řízení

14_02_Program na podporu JSDH 2021

15_Podpora místních produktů

15_01_Program na podporu místních produktů 2021


Poslední změna 11. 01. 2021 17:22:07