Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení

15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

 

02_ Program obnovy venkova

 

 03_ Životní prostředí

 

04_ Vodohospodářská infrastruktura

 

05_ Vzdělávání

 

 

06_Podpora kultury

 

07_ Sport a volný čas

 

08_ Památková péče

 

09_ Podpora sociální oblasti

 

10_ Doprava

 

11_ Zdraví a protidrogová prevence

 

12_Podpora paliativní péče

 

13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

 

14_Podpora krizového řízení

 

15_Podpora místních produktů

 


Poslední změna 04. 07. 2022 14:56:04