Aktuální dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení

15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II

02_ Program obnovy venkova

 

 03_ Životní prostředí

Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025

 

03_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021

04_ Vodohospodářská infrastruktura

04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021

 

04_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021

05_ Vzdělávání

 

06_Podpora kultury

06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

07_ Sport a volný čas

07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021

 

07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021

08_ Památková péče

 

09_ Podpora sociální oblasti

 

10_ Doprava

 

11_ Zdraví a protidrogová prevence

11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021

11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021

12_Podpora paliativní péče

12_01_Program na podporu postkytovatelů paliativní péče 2021

12_02_Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2021

13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

 

14_Podpora krizového řízení

14_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021

15_Podpora místních produktů

 


Poslední změna 31. 03. 2021 11:03:17