15_01_02_Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth (příjem žádostí od 27.3. – 10.4.2023)

Název

Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu realizace SMART opatření směřujících ke zvýšení kvality života a zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje za pomocí chytrých řešení v oblasti eHealth - využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém sektoru. Dotace bude poskytnuta na pořízení Smart přístrojů a zařízení v oboru zdravotnictví a telemedicíny, čímž bude zajištěna dostupnější lékařská péče. Dotaci lze využít také na softwarová řešení v oblasti eHealth.
Termín příjmu žádostí27. 3. - 10. 4. 2023 12:00 hod
Způsob podání žádosti
zpusob-podavani-zadosti-1.pdf
Oprávnění žadatelé- právnická osoba, kterou je subjekt poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), nebo zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve zněních pozdějších předpisů a jehož sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře20. 3. 2023, v 9:00 hod
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla-dotačního-titulu-č-2-Podpora-realizace-SMART-opatření-v-oblasti-eHealth.pdf
Vzory smluvVzorová-veřejnoprávní-smlouva-na-akci-právnickým-osobám-dt-2.pdf
Žádost vzorVzor-žádosti-o-poskytnutí-dotace-dt-2.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v rámci DT2 Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth(735 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozvánka online seminář DP SMART region Olomoucký kraj 2023(184,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace DP SMART region Olomoucký kraj 2023(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK_Příloha_č._1_RURÚ_(strana 8-18)_Kritérium A2-Posouzení regionálního významu projektu z pohledu poskytovatele-vazby projektu na rozvoj území kraje(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo_Olomouckého kraje.jpg(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje (formát jpg)(201,7 kB)stáhnout


Poslední změna 07. 03. 2023 14:31:37