15_01_01_Podpora realizace SMART opatření (příjem žádostí od 27.3. - 10.4.2023)

Název

Podpora realizace SMART opatření

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na investiční a neinvestiční akce obcí zaměřené na následující aktivity: a) nákup SMART vybavení přímo související s projektem b) instalaci a zprovoznění SMART opatření – vybavení c) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 15_01_01_Podpora realizace SMART opatření. Realizace jednotlivých opatření musí být začleněna do komplexního projektu či strategie obce. Podpořený projekt musí navazovat na již zrealizované či připravované aktivity obce v oblasti SMART, které je potřeba v žádosti popsat.
Termín příjmu žádostí27. 3. - 10. 4. 2023 12:00 hod
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace. Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh. Žadatelé si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem. S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky.
Oprávnění žadatelé- právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v územním obvodu Olomouckého kraje, bez omezení velikosti dle počtu obyvatel
Termín semináře20. 3. 2023, v 9:00 hod
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla-dotačního-titiulu-č-1-Podpora-realizace-SMART-opatření.pdf
Vzory smluvVzorová-veřejnoprávní-smlouva-na-akci-obci-městysi-městu-dt-1.pdf
Žádost vzorVzor-žádosti-o-poskytnutí-dotace-dt-1.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfSeznam poskytnutých dotací příjemcům v rámci DT1 Podpora realizace SMART opatření(825,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozvánka online seminář DP SMART region Olomoucký kraj 2023(184,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace DP SMART region Olomoucký kraj 2023(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky pro obce SMART 2023 – DT1(15,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK_Příloha_č._1_RURÚ_(strana 8-18)_Kritérium A2-Posouzení regionálního významu projektu z pohledu poskytovatele-vazby projektu na rozvoj území kraje(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo_Olomouckého kraje.jpg(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu jpgLogo Olomouckého kraje (formát jpg)(201,7 kB)stáhnout


Poslední změna 07. 03. 2023 14:30:14