14_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020 (příjem žádostí: 1. kolo: 9.1. - 28.2.2020, 2. kolo: 15.4. - 15.5.2020)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora významných akcí s požární tématikou, které organizují spolky hasičů a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje, podpora soutěží v hasičském sportu, oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků hasičů a pobočných spolků hasičů. Tato podpora byla deklarována i vedením Olomouckého kraje v rámci priorit pro aktuální volební období.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora akcí splňujících kritéria dotačního titulu, které jsou zároveň akcemi nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany.

(Např. „Soutěž v požárním sportu organizovaná pro dospělé“, „Soutěž v požárním sportu organizovaná pro děti/mládež“, „Výročí založení SDH“ a další významné akce s požární tématikou mimořádné důležitosti.)

Minimální výše dotace na jednu žádost činí 5.000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost činí 35.000,- Kč.

Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost, ve které může požádat o dotaci na více akcí. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost (na stejné či jiné akce), bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Příjem žádostí:

1. kolo 9. 1. 2020 - 28. 2. 2020

2. kolo 15. 4. 2020 - 15. 5. 2020

Termíny seminářů pro zájemce o dotaci v dotačním titulu 1:

Termín          Čas Místo konání semináře Kontaktní osoba – administrátor programu Adresa pro závazné přihlášení na seminář
3. 1. 2020 09:00 Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc Bc. Lucie Calábková l.calabkova@olkraj.cz
3. 1. 2020 14:00 Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc Bc. Lucie Calábková l.calabkova@olkraj.cz
6. 1. 2020 15:00 Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc Bc. Lucie Calábková l.calabkova@olkraj.cz

Registraci na seminář zasílejte na emailovou adresu l.calabkova@olkraj.cz nejpozději do 31. 12. 2019.

Soubor typu docxVzorová závěrečná zpráva_SDH 2020(18,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFinanční vyúčtování dotace_SDH 2020(17 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_revokované dotace na žádost žadatelů_ROK 27.07.2020(501,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_schválené žádosti - 2. kolo(819,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_prodloužení termínů - 1. kolo(882,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_zrušené dotace na žádost žadatelů - 1. kolo(646,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_schválené žádosti - 1. kolo(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_PRAVIDLA(981,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_ŽÁDOST(866,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf14_01_1 Dotační titul č. 1 - akce pro spolky a pobočné spolky hasičů_ VZOROVÁ ŽÁDOST(1015,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCo uvést v žádosti o dotaci(326,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika(775,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfLogo OK - k propagačním materiálům(394,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře pro žadatele o dotaci(768,5 kB)stáhnout


Poslední změna 17. 12. 2019 07:15:23