14_01_01_Podpora regionálního značení (příjem žádostí 20.1. - 7.2.2022 )

Název

14_01_01_Podpora regionálního značení

AnotaceZ dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na propagaci a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců a dále propagaci místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí20. 1. - 7. 2. 2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Způsob podání žádosti DT1.pdf
Oprávnění žadateléa) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenu svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. b) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, které se týká požadovaná dotace, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, které se týká požadovaná dotace, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře11. 1. 2022
Místo seminářeonline
PravidlaPravidla dotačního titulu č. 1 - Podpora regionálního značení.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje DT1.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfPrezentace ze semináře - Program na podporu místních produktů 2022(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ (kritérium A5, strana 8-18)(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2021-2027 (kritérium B2, strana 17 a dále)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam příjemců v rámci DT 1 - Podpora regionálního značení(684,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 14. 01. 2022 16:53:49