13_01_3 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (příjem žádostí 25. 1. - 5. 2. 2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry (dále jen TIC), Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Moravou – Sdružení cestovního ruchu, v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji za účelem zlepšení informovanosti návštěvníků o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Jde o vyhledávání, shromažďování, aktualizace a další šíření turistických informací z příslušného turistického regionu či oblasti, zveřejňování turistických informací o zajímavých místech, atrakcích, trasách, službách, produktech, programech a akcích cestovního ruchu na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz, v rámci příslušného turistického regionu, tj. na www.navstivtejeseniky.cz nebo www.strednimorava-tourism.cz (dálej en www.ok-tourism.cz), podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných služeb, zejména rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické sezóně (min. měsíce červenec, srpen), rozšíření nabízených služeb, např. průvodcovské služby, speciální programy pro cílové skupiny, nové produkty, apod.

Ke stažení

Soubor typu pdf13_01_03 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji(910 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPodpora zkvalitnění služeb TIC - vyhodnocení(619,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPodpora zkvalitnění služeb TIC - vyúčtování(29,3 kB)stáhnout

Kontakt

Bc. Hedvika Součková

projektový referent pro oblast cestovního ruchu
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 865 h.souckova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 441


Poslední změna 13. 05. 2021 10:52:04