12_02_02_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče (příjem žádostí 29.3.2021 – 7.4.2021)

Kontakty

Bc. Marek Puszkailer DiS.

referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb oddělení správních činností ve zdravotnictví na odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 579 m.puszkailer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120

12_02_02_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Olomouckého kraje.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_02_02_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče je podpora zajištění vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, a to ve specializačním vzdělávání v oboru všeobecná sestra – domácí péče a hospicová péče, nebo v certifikovaném kurzu paliativní péče akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví, nebo v kurzech souvisejících s paliativní péčí podporovaných Českou společností paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) nebo Českou asociací sester.

Soubor typu pdfPravidla DT2(685,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost DT 2(809,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor - smlouva fyzická osoba podnikající - DT2(709,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor smlouvy právnická osoba DT 2(688 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování(275,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPOSKYTNUTÉ DOTACE 2021 - PALIATIVNÍ PÉČE - NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI.xlsx(10,7 kB)stáhnout


Poslední změna 22. 02. 2021 09:15:13