12_02_01_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče (příjem žádostí 29.3. – 7.4.2021)

Dotační titul 1 - Dotační titul 12_02_01_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Olomouckého kraje.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_02_01_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče je podpora zajištění specializačního vzdělávání lékaře v nástavbovém oboru paliativní medicína (dále také jen „PM“).

Dokumenty k dotačnímu programu - vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče

Soubor typu pdfPravidla DT1(699 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost DT 1(808,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva fyzická osoba podnikající - DT1(718,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva právnická osoba - DT1(689,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování(275,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPOSKYTNUTÉ DOTACE - 2021 - PALIATIVNÍ PÉČE - VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ.xlsx(10,5 kB)stáhnout

Kontakt

Bc. Marek Puszkailer DiS.

referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb oddělení správních činností ve zdravotnictví na odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 579 m.puszkailer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120


Poslední změna 22. 02. 2021 09:08:16