12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu (příjem žádostí: 18. 1. - 15. 2. 2023)

Název

12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu

AnotaceZ dotačního titulu lze žádat o dotace na podporu aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace.
Termín příjmu žádostí18. 1. - 15. 2. 2023
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad). Způsob podání žádosti v tomto dotačním titulu je rovněž zveřejněn na webových stránkách dotačního titulu.
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje. b) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, 3 II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře10. 1. 2022 (bude upřesněno na stránkách dotačního titulu)
Místo semináře(bude upřesněno na stránkách dotačního titulu)
Pravidla12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu - pravidla.pdf
Žádost vzor12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu - vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfPrezentace k DT 12_01_04 (843,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHustota cestovního ruchu - 2021 (186,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKontakty DT 12_01_04 - Podpora rozvoje cestovního ruchu (395,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT 4 - Podpora rozvoje cestovního ruchu (846,9 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Kristýna Gabrielová

projektový referent pro oblast cestovního ruchu
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 865 k.gabrielova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 441


Poslední změna 15. 03. 2023 10:02:04