12_01_03_Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče (příjem žádostí 6.4. - 16.4.2021)

DOTAČNÍ PROGRAM

12_01_PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVATELŮ PALIATIVNÍ PÉČE V ROCE 2021

Dotační titul 12_01_03_Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče

Celková částka: 400 000,- Kč

(Administrátoři: Alena Rozsívalová, Ing. Bc. Zuzana Němcová, DiS.)

 

Důvod: vyhlášení dotačního titulu 12_01_03_Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče je podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují zdravotní péči nevyléčitelně nemocným pacientům.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_01_03_Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče je podpora organizace odborných akcí zaměřených na zvýšení informovanosti pracovníků ve zdravotnictví i široké veřejnosti o paliativní péči. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o příspěvek na realizaci kongresů, konferencí a jiných odborných akcí pořádaných poskytovateli paliativní péče a odborníky v oblasti paliativní péče. Dotaci lze použít na výdaje vzniklé v souvislosti s realizací odborné části akce, např. na pronájem prostor a techniky, na dopravu osob a materiálu, na propagaci akce, ubytování odborných lektorů a organizačního týmu a další výdaje související výhradně  organizačním zajištěním odborné části akce.

V tomto dotačním titulu lze podpořit pouze aktivity, které není možné podpořit v rámci dotačního programu Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2021.

          Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:

  • příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu.

     

Min. částka – 35 001,- Kč

Max. částka – 150 000,- Kč

Spoluúčast: 50%

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 do 12:00 hod.

 

Soubor typu pdfDT_12_01_03_Pravidla.pdf(918,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_03_Vzor Žádosti o poskytnutí dotace.pdf(598,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_03_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci FO podnikateli.pdf(582,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_03_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci PO.pdf(584,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_12_01_03_Vzor vyúčtování dotace na akci.xlsx(28,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptProgram na podporu poskytovatelů paliativní péče 2021.ppt(371,5 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2021 08:10:31