12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče (příjem žádostí od 6.4. - 16.4.2021)

DOTAČNÍ PROGRAM

12_01_PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVATELŮ PALIATIVNÍ PÉČE V ROCE 2021

Dotační titul 12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče

Celková částka: 4 000 000,- Kč

(Administrátoři: Alena Rozsívalová, Ing. Bc. Zuzana Němcová, DiS.)

 

Důvodem vyhlášení dotačního titulu 12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče je podpora poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči pacientům, u nichž již byly vyčerpány všechny možnosti léčby a kteří chtějí strávit poslední chvíle života ve vlastním sociálním prostředí mezi svými blízkými. Zdravotní péče je zaměřena zejména na zmírnění obtíží a tišení bolesti a je poskytována přímo v domovech pacientů ve spolupráci s rodinnými příslušníky.

            Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče je podpora domácí paliativní péče poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o příspěvek na provoz, např. mzdy odborných zdravotnických pracovníků v přímé péči, výdaje na provoz kontaktního pracoviště včetně kancelářských potřeb, výdaje na spotřební zdravotnické prostředky a materiál, dále výdaje na nákup, opravy a servis prostředků zdravotnické techniky nutných pro poskytování zdravotních služeb, výdaje na zajištění dopravy k pacientům a další nezbytné výdaje související s poskytováním paliativní péče.

Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:

  • příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu.

     

Min. částka – 50 000,- Kč

Max. částka – 400 000,- Kč

Spoluúčast: 50%

Investiční i neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 do 12:00 hod.

 

Soubor typu pdfDT_12_01_02_Pravidla.pdf(934,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_12_01_02_Vzor Žádosti o poskytnutí dotace.pdf(786 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_12_01_02_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci FO podnikateli.pdf(587,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_12_01_02_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci PO.pdf(589,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_12_01_02_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost FO podnikateli.pdf(585,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_12_01_02_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost PO.pdf(583,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_12_01_02_Vzor vyúčtování dotace na akci.xlsx(28,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_12_01_02_Vzor vyúčtování dotace na činnost.xlsx(28,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptProgram na podporu poskytovatelů paliativní péče 2021.ppt(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_02_Přehled schválených dotací.pdf(424,2 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2021 08:00:30