12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče (příjem žádostí 6.4. - 16.4.2021)

DOTAČNÍ PROGRAM

12_01_PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVATELŮ PALIATIVNÍ PÉČE V ROCE 2021

Dotační titul 12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče

Celková částka: 2 500 000,- Kč

(Administrátoři: Alena Rozsívalová, Ing. Bc. Zuzana Němcová, DiS.)

 

Důvodem vyhlášení dotačního titulu 12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče je podpora provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lůžkovou paliativní péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění, zaměřenou zejména na zmírnění obtíží a tišení bolesti.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče je podpora provozu poskytovatelů lůžkové paliativní péče, poskytujících péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou strávit poslední dny života v domácím prostředí. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o příspěvek na provoz, např. mzdy odborných zdravotnických pracovníků u lůžka,  výdaje na provoz zařízení, výdaje na vybavení zařízení a na nákup potřebných prostředků zdravotnické techniky nezbytných pro poskytování péče, příp. další nezbytné výdaje související s poskytováním paliativní péče.

Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:

  • příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu.

     

Min. částka – 50 000,- Kč

Max. částka – 600 000,- Kč

Spoluúčast: 50%

Investiční i neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 do 12:00 hod.

 

Soubor typu pdfDT_12_01_01_Pravidla.pdf(865 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_12_01_01_Vzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf(829,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_01_ Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci PO.pdf(590,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_01_Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost PO.pdf(581,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_12_01_01_Vzor vyúčtování dotace na akci.xlsx(28,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_12_01_01_Vzor vyúčtování dotace na činnost.xlsx(28,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptProgram na podporu poskytovatelů paliativní péče 2021.ppt(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 12_01_01_Přehled schválených dotací.pdf(216 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2021 08:05:43