12_01_01_Nadregionální akce cestovního ruchu (příjem žádostí od 17. 1. - 31. 1. 2023)

Název

12_01_01_Nadregionální akce cestovního ruchu

AnotaceZ dotačního titulu lze žádat o dotace na podporu akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu s významným vlivem na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách Olomouckého kraje. Akce by měly do regionu přilákat návštěvníky, kteří zde zůstanou alespoň 1 noc a budou se každoročně vracet. Cílem je udržet a rozšířit nabídku kulturních, turistických a dalších akcí s potenciálem přilákat velký počet návštěvníků.
Termín příjmu žádostí17. 1. - 31. 1. 2023
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad). Způsob podání žádosti v tomto dotačním titulu je rovněž zveřejněn na webových stránkách dotačního titulu.
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou Stránka 3 z 15 realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. b) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře10. 1. 2022 (bude upřesněno na stránkách dotačního titulu)
Místo semináře(bude upřesněno na stránkách dotačního titulu)
Pravidla12_01_01_Nadregionální akce cestovního ruchu - pravidla.pdf
Žádost vzor12_01_01_Nadregionální akce cestovního ruchu - vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfPrezentace k DT 12_01_01 (714,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHustota cestovního ruchu - 2021 (186,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT 1 - Nadregionální akce cestovního ruchu (762,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. David Záleský

mezinárodní spolupráce
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 215 d.zalesky@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 431


Poslední změna 15. 12. 2022 12:24:48