11_03_ Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021 (příjem žádostí 14.6. - 30. 7. 2021)

11_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021 (příjem žádostí 14. 6. 2021 - 30. 7. 2021)

Dotace poskytnuté v rámci 11_03_Programu pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021 budou poskytnuty na zajištění přípravy lékařů, kteří se chystají na složení specializační zkoušky (atestace), a to zejména v oborech primární ambulantní péče.

Důvodem vyhlášení dotačního programu 11_03 je podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Olomouckého kraje.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu 11_03 je podpora specializačního vzdělávání v oblasti zdravotnictví.

Minimální částka: 60 000,- Kč

Maximální částka: 300 000,- Kč

Spoluúčast bez povinné spoluúčasti.

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí:         14. 6. 2021 – 30. 7. 2021 do 12 hod

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 25. 5. 2021 od 13:00 hod. v zasedací místnosti 320  KÚOK, Jeremenkova 40a, Olomouc (pouze pro předem nahlášené účastníky).

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdf11_03_Pravidla pro dotační program Olomouckého kraje.pdf(516,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_03_Vzor 03 - Vzro.veř.smlouva o posk.dotace na akci FO podnikateli (1).pdf(592,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_03_Vzor 05 .Vzor.veř. smlouva o pos.dotace na akci práv.osobám (2).pdf(495,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx11_03_Vzor žádosti.xlsx(62,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx11_03__Vzor vyúčtování dotace na akci.xlsx(28,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf11_03_Schválené dotace v DP pro vzdělávání 2021.pdf(343,9 kB)stáhnout

Kontakt

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 576 o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119


Poslední změna 05. 05. 2021 12:34:33